2002-2005 Your Web Site Corporation. All rights reserved.
Kaplıca tedavisinin genel amaçları
  • Vücut direncini artırmak
  • Genel durumu düzeltmek
  • Hastanın şikayetlerini azaltmak
  • Hastalık bulgularını ortandan kaldırmak
  • Kalıcı hasarları önlemek
Travertenlerin oluşumu..
Travertenler çok yönlü,çeşitli nedenlere ve ortamlara bağlı,kimyasal reaksiyon sonucu çökelme ile oluşan bir kayadır. Pamukkale termal kaynağını meydana getiren jeolojik olaylar geniş bir bölgeyi etkilemiştir. Bu bölgede sıcaklıkları 35-100OC arasında değişen 17 sıcak su alanı bulunmaktadır. Pamukkale termal kaynağı bölgesel potansiyel içindeki bir ünitedir. Kaynak,antik dönemlerden beri kullanılmaktadır. Su termal kaynaktan çıktıktan sonra 320m. uzunluğunda bir kanal ile traverten başına gelmekte ve buradan 60-70m.’lik kısmı çökelmenin olduğu traverten katkatlarına dökülmekte ve ortalama 240-300m. yol katetmektedir. Katkat havuzcuklarında ve katkat seddelerinde,çökelmekte olan kalsiyum karbonat,başlangıçta yumuşak bir jel halindedir. Zaman içinde sertleşmekte ve traverten olmaktadır. Ancak ziyaretçiler tarafından katkatlar üzerinde gezilmesi ve oynanması,henüz yumuşacık haldeki kalsiyum karbonatların ezilmesine,dağılmasına neden olmaktadır. Traverten oluşumuna neden olmaktadır. Termal sudaki kalsiyum bikarbonatın aşırı miktarda bulunması ve suyun yüzeye çıkışı sonucu bikarbondioksit açığa çıkmakta ve kalsiyum karbonat çökmektedir. Beyazlığın oluşumunda,hava şartları,ısı kaybı,akışın yayılımı ve süresi etkilidir. Çökelme,termal sudaki karbondioksitin havadaki karbondioksit dengeye gelinceye kadar devam etmektedir. Yerinde yapılan analizlerde,kaynak başındaki suyun karbondioksitmiktarı ortalama 725 mg/1t. İken suyun travertenleri terkettiğinde bu miktar 125 mg/lt.’ye düşmektedir. Keza kalsiyumbikarbonat da benzer şekilde 1200 mg/lt’den 400 mg/lt’ye düşmektedir. Keza Ca 576/8 mg/lt’ye düşmektedir. Bu analiz sonucuna göre 1 lt. sudan traverten üzerine 499.9 mg Ca CO3 çökelmektedir. Bu miktar 1 1/sn su için günde 43191 g. çökelme demektir.  Ortalama yoğunluğu 1.48 g / cm3 alan kaplar. Suyun ortalama debisi 466.21/sn olduğuna göre 13.584 m2 alan beyazlatılabilecektir. Pratikte bu şartları yerine getirmek güçtür. Ancak bu teorik yaklaşıma göre yılda 1 mm. kalınlığında 4.9km2 alan beyazlatılabilir. Şu anda traverten alanı 22.000 m2’ye ulaşmış olup,bu mevcut travertenlere insanların ayakkabı ile girişleri 15 Mayıs 1997 tarihinde yasaklanmıştır. Ancak Örenyeri Güney Kapısı tarafındaki “Domuz Çukuru” diye tabir edilen3.000 m2’lik teraslarda ve yine eski araç yolu olan Pamukkale Kasabası’na bağlantı sağlayan yol,yürüyüş yolu olarak yerli ve yabancı turistlerin kullanımına serbest olup,dolayısıyla bu bölgelerde insanların travertenlerle teması sağlanmaktadır

Pamukkale Efsanesi: Oduncu güzelinin öyküsünü yüzlerce yıldır insanlar anlatırmış. Ben de geleneği bozmayayım. Çok çok eskiden Çökelez Dağı eteklerinde yaşayan, fakir oduncu bir aile yaşarmış. Bu ailenin kızı, o kadar çirkinmiş ki erkek çocuk anneleri onu görünce yollarını değiştiriyormuş. Fakirliği,genç kızın umurunda bile değilmiş ama çirkinliği canına tak etmiş. Çökelez Dağının eteklerinden kendini boşluğa bırakmış. Su ve tortu dolu havuza hızla düşmüş.Burada uzun süre suların içinde baygın kalmış. O esnada bu su o çirkin kızı güzelliğe boğmuş.Oradan geçmekte olan Denizli Beyinin oğlu, kanlar içinde güzel kızı görmüş. Atına oduncu kızı alıp evine götürmüş. Kız iyileşmiş ve evlenmişler. O günden sonra kadınlar güzelleşmek için bu ılıcaları ziyaret etmeye başlamış.  O gün bu gündür güzelleşmek isteyen tüm kadınlar bu suyun içine atarlar kendilerini.
Ana sayfa    Termal su özellikleri               Odalarımız    İletişim          Pamukkale       Dükkanlarımız                OSMANLI PANSİON